Vedtekter/ aksjonærer

     

Startside Et viktig prosjekt Status og planer Vedtekter/ aksjonærer Styret og daglig leder Historikk Oppslag i media      

Du er her: Startside | Vedtekter og aksjonærer       

VEDTEKTER FOR HAMNSUNDSAMBANDET AS

Revidert: 20.06. 2012

§ 1     Selskapet sitt namn er Hamnsundsambandet AS

§ 2     Selskapet sitt forretningskontor er i 6270 Brattvåg, Haram kommune.

§ 3     Selskapet sitt formål er å planlegg, bygge og drifte veg, bru og tunellanlegg mellom Haram, Ålesund og Giske,

           Verksemda kan og  være deltakar i andre selskap med liknande formål.    

§ 4     Selskapets aksjekapital er kr 190.000,- fordelt på 19 aksjar.

§ 5     Selskapet sitt styre skal ha opptil sju medlemmar etter generalforsamlinga si avgjersle. Styret skal minimum ha ein

           representant frå kvar av eigarkommunane og ein representant frå private aksjeeigarar.   

§ 6     Selskapet blir teikna av styreformannen og eit styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 7     Den ordinære generalforsamlinga skal handsame:

a)       Styrets årsmelding.

b)       Fastsetting av resultatregnskapet og balansen.

c)       Treffe avgjersle med omsyn til disponering av årets resultat.

d)       Val av styre og fastsette godtgjerdsle til styrets medlemmer.

e)   Val av valkomité, og fastsette eventuell godtgjerdsle til valkommiteén.

f)       Val av revisor og godkjenne revisor sin godtgjøring.

g)        Andre saker som er angitt i innkallinga.

           Innkalling og dagsorden til generalforsamling skal skje med 14 dagars varsel.

§ 8    Valkomiteén består av 3 personar, og vert vald for eit år på generalforsamlinga.

          Valkomiteén konstituerer seg sjølv og vel sjølv sin leiar.

          Valkomiteén si oppgåve er å fremje innstilling på kandidatar til styre, revisor og valkomité.til styre.

          Styret foreslår storleiken på eventuell godtgjerdsle for styret og revisor.

          Valkomitéen grunngjer si innstilling munnleg for generalforsamlinga.

§ 9     Aksjane skal ikkje registrerast i Verdipapirsentralen.

§10    Dersom selskapet vert oppløyst skal kapitalen gå tilbake til innskytarane.

§11    Det visast til den einkvar tid gjeldande aksjelovgiving.

 

Aksjonærer i Hamnsundsambandet AS 

Eier:

Ordinære antall:

Eierandel %:

Artur Karsten Stokke

1

5,3

Torbjørn Søvikhagen AS

1

5,3

Sparebanken Møre

1

5,3

Valaker Bakeri og konditori AS

1

5,3

Martin Uggedal AS

1

5,3

Ulmatec Pyro AS

1

5,3

Nogva Motorfabrikk AS

1

5,3

Emineo AS

1

5,3

Mørenot Holding AS

1

5,3

Vard Group AS

1

5,3

Vikestrand & Søvik AS

1

5,3

Næringsforeningen i Ålesundsregionen

1

5,3

Koppernæs AS

1

5,3

Ålesund kommune

2

10,5

Giske kommune

2

10,5

Haram kommune

2

10,5

Totalt antall aksjer             

19                   

100

Tilbake til.

STARTSIDEN     TOPP