Et viktig prosjekt

  Startside Et viktig prosjekt Status og planer Vedtekter/ aksjonærer Styret og daglig leder Historikk Oppslag i media 

Du er her: Startsiden | Et viktig prosjekt

Hamnsundsambandet er:

Et fremtidsrettet og effektivt samferdselsprosjekt for hele Ålesundsregionen

Foto: Nasjonale turistvegar/ Bård Løken

                                  Foto: Rapport Hamnsundsambandet 2007/Norconsult

Hamnsundsambandet vil:                

bullet

Være en viktig brikke i "Det Nye Sunnmøre"

bullet

Knytte næringsliv og befolkning  nærmere flyplassen, og til regionsenteret i Ålesund

bullet

Styrke passasjergrunnlaget for flyplassen på Vigra

bullet

Utvide området til en større bo - og arbeidsmarkedsregion

bullet

 Gi lettere tilgang på rekreasjons- og friluftsområder

bullet

 Knytte den maritime og marine klyngen i området tettere sammen

Kommuneplanen som ble overlevert til Haram, Ålesund og Giske kommuner 14. oktober 2016 viser:

- sterk samfunnsmessig nytte gjennom redusert reisetid og sammenknytting av omlandet

- inger ulemper - bare nye muligheter

Se hoved - og deldokumenter i kommunedelplanen på denne siden:

Godkjenning av kommunedelplanen finner du her.

Tilbake til:

STARTSIDEN    TOPP