Hamnsundsambandet

 

  Startside Et viktig prosjekt Status og planer Vedtekter/ aksjonærer Styret og daglig leder Historikk Oppslag i media   

Hamnsundsambandet:

Sambandet mellom Hamnsund og Kverve på Ellingsøy i Ålesund kommune.

Siste oppslag i media: Artikkel i Nordre 10. februar 2022: "Støtte til Hamnsundsambandet"

September 2019: Godkjenning av kommunedelplanen i Ålesund bystyre og i Haram kommunestyre.

Se vedtakene her.

Siste oppslag i media: Leder i Nytt i Uka 6. februar 2019: Nok en viktig brikke i puslespillet.

Dokumentene i kommuedelplanen finner du på denne siden::

 

                                   

 

 

 
  Total lengde (km)
                               Undersjøisk tunnel                   Kverve - Hamnsund

ca. 9,0

 

 

Fra vedtektene i selskapet stiftet 15. oktober 2008, kan vi lese:          

§ 3 

"Selskapet sitt formål er å planlegge, bygge og drifte veg, bru og tunellanlegg mellom (tidligere) Haram, Ålesund og Giske,

Verksemda kan og være deltakar i andre selskap med liknande formål".

Selskapet er etablert ut fra et sterkt ønske fra lokalt  næringsliv om bedre kommunikasjoner til flyplass og regionsenter,

samt at kommunene ser et stadig økende behov for en større bo- og arbeidsmarkedsregion i området.

 

 

Et samarbeidsprosjekt mellom lokalt næringsliv og kommunene.

Hamnsundsambandet AS er et interkommunalt aksjeselskap, med deltakelse fra lokalt næringsliv i de to kommunene.

 

 

 

  Tilbake til: Topp

 

     

Sist oppdatert: 11.02. 2022